Eylül Teknik Yapı

Havalandırma Tesisatı|Havalandırma Tesisat Projesi

Havalandırma Nedir?

Havalandırma, “taze” dış mekân havasını getiren ve “kirlenmiş” iç havayı temizleyen bir binadaki mekanik sistemdir.

Bir işyerinde, havadaki kirletici maddelere maruz kalmayı kontrol etmek için havalandırma kullanılır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için genellikle duman, toz ve buhar gibi kirletici maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılır. Havalandırma, doğal yollarla (örneğin, bir pencerenin açılması) veya mekanik araçlarla (ör., Fanlar veya üfleyiciler) gerçekleştirilebilir.

Havalandırma sistemleri, belirli bir hızda belirli bir miktardaki havayı dışarı atmak ve içeri almak için tasarlanmıştır, böylelikle kirli hava dışarı atılmış olur. Tüm havalandırma sistemleri aynı temel prensipleri takip etse de, her sistem özellikle işin türüne ve bu işyerinde kirletici salınım oranına uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Neden Havalandırma Sistemi Var?

Havalandırma, kapalı çalışma ortamlarında salınan kirletici maddeleri temizlemek veya kontrol etmek için bir “mühendislik kontrolü” olarak kabul edilir. Çalışanların kötü havaya maruz kalmamalarını sağlamak için tercih edilen yollardan biridir.